Kulig dla dzieci i młodzieży w Górecku Kościelnym 2013

Kulig dla dzieci i młodzieży w Jacni 2013

Kulig dla dzieci i młodzieży w Lipinie k. Skierbieszowa 2013

Kulig dla dzieci i młodzieży w Suścu 2013