Adres: Biuro Podróży ANTEA 22-400 Zamość ul. Ignacego Mościckiego 24 Telefon: tel. +48 84 682 14 27 kom. 509 317 417; 505 145 365 Numer konta: Pekao S.A II/O Zamość 13   1240   2005   1111   0010   1985   7603 e- mail: anteabiuro@vp.pl