Wilno- Kowno- Troki

Ramowy program: I. DZIEŃ Wyjazd w godzinach wieczornych; jazda non-stop do Kowna. II. DZIEŃ KOWNO – Stare Miasto, Aleja Lajwess, Katedra, Kościół o.o. Jezuitów,  Muzeum Diabłów ( Dom Perkuna  Muzeum A. Mickiewicza ). Obiadokolacja. Nocleg. III. DZIEŃ Śniadanie. WILNO – Ostra Brama, Monastyr Św. Ducha z Relikwiami Trzech Męczenników, cerkiew unicka Ojców Bazylianów (cela Konrada), zespół zabudowań Uniwersytetu Wileńskiego, Kościół Św. Kazimierza, Kościół Św. Ducha, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Kościół Św. Jana, Katedra Św. Stanisława, Góra Gedymina. Obiadokolacja, nocleg. IV. DZIEŃ Śniadanie. WILNO – wileński cmentarz katolicki na Rossie TROKI – ruiny zamku lądowego Gedymina, zamek na wyspie, Kienesa Karaimska. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce w godzinach nocnych. W cenę wliczono: autokar, noclegi, wyżywienie wg programu, wieczorek przy muzyce, opiekę pilota i przewodnika, ubezpieczenie, podatek VAT Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów- ok.  8 Euro