Ramowy program: I dzień: Przejazd do Wojciechowa. Zakwaterowanie w ośrodku agroturystycznym. Zwiedzanie jedynego w Polsce Muzeum Kowalstwa. Muzeum Regionalne- Legenda o podkowie szczęścia. Warsztaty- Twórczy piknik w Wojciechowie?- proponujemy wykonywanie „PODKOWY SZCZĘŚCIA”  z masy solnej wypiekanej na miejscu. Obiad. Warsztaty piekarniczo- cukiernicze- wypiek bułeczek. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Kolacja. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg. II dzień: Śniadanie.  Wycieczka do Kazimierza Dolnego- zwiedzanie malowniczego miasteczka, spacer po jednym ze szlaków pieszych wokół miasteczka. Obiad. Rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do Nałęczowa- spacer po parku zdrojowym, wizyta w Pijalni wód mineralnych. Powrót do Wojciechowa. Kolacja. Nocleg. III dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Wojciechosko Zagrody:
  • Stara zagroda chłopska (chałupa, stodoła, warsztat stolarski), karmienie zwierząt: kozy, owce, kuc, króle, ptactwo,   świnia.
  • Pokazy: młócenie cepami, mlenie zboża na żarnach, pranie na tarze, tkania na krosnach, przędzenia wełny.
  • Zagroda kowala
  • Questing- zwiedzanie metodą odkrywców, wierszowane rymowanki prowadzą zwiedzającego po danym miejscu, przekazując jednocześnie ważne informacje  o tym co widzą. Zwiedzający mają za zadanie ułożyć hasło, które doprowadzi do ukrytego skarbu.
  • Warsztaty garncarskie- do dyspozycji 12 kół, ulepine przez siebie naczynia stanowią pamiątkę z Wojciechosko Zagrody.
Obiad. Zwiedzanie Młynu Hipolit (Muzeum Minerałów): Pokazy wybuchów wulkanu i tworzenia się gór. Uczniowie w aktywny sposób uczestniczą w  pokazach zdobywając wiedze o budowie Ziemi, o skałach i glebach Wyżyny Lubelskiej oraz skarbach natury jakie kryje nasza okolica. Warsztaty- płukanie złota- Każdy  otrzymuje talerz do płukania złota z „urobkiem złotonośnym”. Talerze te, to profesjonalne wyposażenie wszystkich poszukiwaczy złota. Wszyscy znajdują „samorodki złota” i otrzymują stosowne certyfikaty. „Złoto” pozostaje zdobyczą szczęśliwych poszukiwaczy. Kolacja. Wyjazd w stronę powrotną. Przyjazd w godzinach wieczornych.   Świadczenia zawarte w cenie: –   transport komfortowym  autokarem –   opieka pilota- przewodnika –   bilety wstępu do odwiedzanych obiektów –   wyżywienie wg programu –   noclegi –   ubezpieczenie uczestników